171 : C.H. Ten Eysden 2009


Zaterdag, 16. Mei


1. C-D-E Licht (teitweise)

2. D-E Midden Ring 2A & 3A

3. ZI Paarden Ring 1A (teilweise)

4. MI -MII Ring 3 & 4


Zondag, 17. Mei

5. LI & LII Paarden (ab 09:30) Ring 2 & 3 (teilweise)

6. LI & LII Paarden ( ab 13:00) Ring 2A & 3A170 : RFV Jan von Werth Jülich 2009
172: Wermelskirchen-Dhünn 2009